Produktoversikt

© NorTrack AS 2019.    Email: post@nortrack.no   NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
Globalsat TR 606
Prisliste 2019 i PDF format
Mange I/O, driftsikker teknologi basert på japanske komponenter gjør dette til et godt valg for de som har høye krav til sporingsutstyr. 3 digitale utganger og 5 digitale innganger muligjør overvåking og kontroll med 3.dje parts utstyr. 16 bits analog inngang for sensorverdi. Kan også leveres med mikrofon.

TR-606 har selvsagt innebygget bevegelsessensor og kan leveres med internt backup-batteri. Enheten har intern logikk og mulighet for tidsstyrte funksjoner som å aktivere en utgang til gitt tid på døgnet/uka, eller aktivere en utgang etter en gitt tid, basert på et inngangsignal. Egnet for proffbrukere og andre med behov for utvidet overvåking og kontroll. Konfigurering av trackeren gjøres med USB kabel eller via SMS.


Produktsidene blir kontinuerlig oppdatert med nye produkter etterhvert som disse blir tilgjengelig.
Software, kartprogrammer, demo etc.
Du kan logge inn ved å trykke "login" knapper tilgjengelig på hovedsiden. Nortracks realtime server er også tilgjengelig derfra, dersom du har abonnement på dette. Ta gjerne kontakt med nortrack på post@nortrack.no for tilgang til demo-konto.

Serien GTR-129, GTR-388 og GTR-388C1 er et resultat av samarbeidet med Globalsat siden 2011. GTR-388C1 er den nyeste i denne serien og en av de mest robuste og sannsynligvis den mest energieffektive GPS-trackeren på markedet. Med tetthetsgrad IPX7 er den spesielt egnet for bruk i maritimt miljø. Innebygget bevegelsessensor gjør at den sjalter automatisk mellom hvilemodus og bevegelsesmodus. I bevegelsesmodus sender den ut retningsendringer i tillegg til periodiserte posisjonsdata, slik at det blir mulig å se kjøretøyet/båtens bevegelser i nær sanntid. I hvilemodus slås GPS-prosessoren av og reduserer strømforbruket til et minimum, slik at du kan la trackeren være tilkoblet startbatteri uten problemer i 4-10 uker. (Avhengig av startbatteriets størrelse, øvrig strømforbruk osv.)

GTR-388C1 er velegnet som 'allround' tracker for ulike kjøretøy og båter. 1 digital utgang, 2 digitale innganger, nødknapp-inngang og analogkanal gjør at du kan se status på, og fjernstyre utstyr, lese nivå i drivstofftank mv. GTR-388 har 820mAh innebygget nødbatteri og er dermed i stand til å varsle når tilførselsspenning blir brutt, samt gi posisjonsdata mange timer etter brudd. GTR-388C1 kan benytte alle GSM driftsfrekvenser og rapporterer RSSI (Relative Signal Strength Index) slik at man kan danne seg et bilde av eventuelle hull i dekningskartet til teleoperatøren.

GTR-388 festes med medfølgende tape på undersiden eller surres fast ved hjelp av de innebygde festeørene. Bruk av borrelås av industriell kvalitet i tillegg til tapen på undersiden gir enheten en meget god innfesting i de fleste tilfeller.

VIKTIG! I likhet med det meste av alt GPS tracking utstyr krever alle Nortracks trackere et aktivt tele/databonnement hos en Norsk telecomoperatør. Nortrack tilbyr både Telenor og Telia(ex. Netcom), og du kan velge utfra din lokalkunnskap om dekningen til teleoperatøren. Vi har faste, lave påslag på bruk av teleoperatør gjennom våre avtaler, og det anbefales å la oss ordne det praktiske rundt dette.
Imidlertid er det også mulig å montere eget simkort, dersom det av ulike årsaker er ønskelig. Montering av simkort av typen 3FF krever ikke spesialverktøy, men bruksavnvisningen må følges nøye. Vær oppmerksom på at produktgarantien vil bortfalle dersom det oppstår feil pga vanningresjon i trackeren, der det benyttes egne simkort.
Hvis du bruker eget simkort og dataabonnement, må du oppgi hvilken teleoperatør du benytter til oss, slik at vi får riktig programmering av trackeren.

Globalsat GTR-388C1
Kjøp nå og velg teleoperatør
(Se prisliste for abnt.kostnader)

Egnet tilbehør: Nødknapp, med deksel 450,-
Ved å benytte "kjøp nå" knappen, spanderer vi frakt i Norge. Dersom du skal ha et større antall trackere (5 eller mer) ta kontakt med Nortrack for eventuelle rabattavtaler før innkjøp.